Historiek

Eind der zestiger jaren, begin der zeventig jaren werden door het BLOSO heel wat initiatieven genomen om de massasporten te stimuleren. Acties als ‘Sportbiënnale 70’ en ‘Sportiva 71’ klinken ons nog bekend in de oren. Ook het wandelen, gezinssport bij uitstek, werd gepromoot, hoofdzakelijk door de plaatselijke BLOSO-gangmakers. Hieruit ontstonden de eerste wandelclubs, dit naar Nederlands model, want daar floreerde de wandelsport reeds tientallen jaren. Denk maar aan de vermaarde Vierdaagses van Nijmegen en Apeldoorn.

Onze wandelclub werd opgericht in maart 1971, en in juli van datzelfde jaar organiseerden we onze Eerste Guldensporentochten. Goed 200 stappers verkenden op een snikhete dag voor het eerst Aalter. Met veel geduld en inzet werd er gebouwd aan een degelijk functionerende wandelclub. Een eerste bekroning was de organisatie van de Nationale Wandeldag in 1979. Niet minder dan 5.122 wandelaars overrompelden Aalter. Een nog nooit geziene massa werd in onze groene gemeente rondgeleid.

Historiek 1

Historiek 2

En zo groeide onze vereniging van jaar tot jaar. Méér leden, méér deelnemers op onze organisaties... Het meest sprekende bewijs van een gedegen clubwerking. Sindsdien heeft de club nog vaak de kans gehad om een nationale wandeldag in te richten, maar bij gebrek aan accomodatie hebben we er steeds van afgezien. Na onze 20ste verjaardag besloten we in 1993 nogmaals de NWD in te richten. Meer dan 9000 deelnemers genoten bij slechte weersomstandigheden (sneeuw en ijzel) van onze gemeente.

Vandaag de dag zijn we een wandelvereniging met een 600-tal leden. Elk weekend worden onze kleuren door 200 à 250 actieve leden op diverse tochten verdedigd. Een 50-tal vrijwilligers staan steeds paraat om de eigen organisaties in goede banen te leiden. Jaarlijks ontvangen we +- 17.000 deelnemers op onze tochten. Met bijna 50 jaar ervaring in de wandelsport staan we sterk voor de toekomst.

Doelstellingen

"De vereniging heeft tot doel de sport, en in het bijzonder de wandelsport te beoefenen en te propageren..."
Tot op heden is daaraan nog niets veranderd. Wij realiseren deze doelstellingen door:

  • Het organiseren van wandelingen: een 10-tal per jaar.
  • Het organiseren van busreizen naar wandelingen overal te lande (ongeveer 8 per jaar).
  • Het organiseren van meerdaagse reizen naar wandelingen in binnen- en buitenland.